NEINVAZÍVNA AKUPUNKTÚRA

Akupunktúra pochádza zo starovekej Číny. Vznikla približne pred 4500 rokmi a dodnes sa používa po celom svete na liečbu rôznych chorôb. Názov “meridiány” zaviedol Georges Soulier de Moran v roku 1939. Bol prvým výskumníkom západnej medicíny, ktorý popularizoval metódu akupunktúry vo Francúzsku (P, GI, R, V, F, GB, C, IG, TR, PC, E, RP).

Koncept akupunktúry je neoddeliteľne spojený s konceptom meridiánového systému 12 kanálov (jing-lo), skrz ktorý cirkuluje Čchi. Skutočná akupunktúra je založená na predovšetkým na štúdiu energetickej rovnováhy v meridiánovom systéme Čchi. Porušenie tejto rovnováhy je skutočnou príčinou všetkých funkčných chorôb.

Meridián je energetický kanál, skrz ktorý je smerovaný tok energie.

V ľudskom tele sa nachádza sieť meridiánov – kanálov, ktorými prechádzajú živiny, cirkuluje tam životodárna energia a všetko, čo je pre život nevyhnutné. Je to úplná výmena informácií medzi vnútornými orgánmi.

Meridiány majú dôležité funkcie, ako napríklad:

  • riadenie prúdov krvi a vitálnej energie,
  • harmonizácia jin a jang,
  • revitalizácia svalov a kostí,
  • uľahčenie fungovania kĺbov.

Podľa starovekej orientálnej medicíny, pokiaľ poznáme štrukturálne rysy meridiánového systému, môžeme sledovať, ako choroba preniká do tela, jej pohyb a faktory, ktoré spôsobujú vývoj tejto choroby. Skrz meridiánové cesty je možné z tela odstraniť choroby, čo práve odpradávna robili liečitelia orientálnej medicíny.