Meta a DC Harmonizácia

ODBLOKOVANIE ZÁŤAŽE NA ORGÁNOCH

Čo je harmonizácia?

Je to stabilizácia, regulácia a nastavenie fungovania bunky v rámci prístupových parametrov. Teda v harmónii, ktorá môže mať niekoľko úrovní – Adaptívna a Úplná.

  • Adaptívna harmónia – jej dosiahnutie sa uskutočňuje stabilizáciou prítomných faktorov pre zabránenie následného zhoršenia situácie. Je toho možné dosiahnuť alikáciou META harmonizácie. Pojem META pochádza z gréckeho jazyka a znamená Prechod k niečomu inému.
  • Úplná harmónia – je možné ju dosiahnuť len cestou učenia sa pochopeniu absolútnej rovnováhy. A teda, pokiaľ niečo nemôže existovať v rámci existujúcej hmoty, nie je potreba to ničiť, ale je možné to naučiť správnej interakcii a zaviesť to do všeobecnej štruktúry tkanív.

META harmonizácia je spôsob, ako obísť narušenie nachádzajúce sa v bunečnom metabolizme, alebo ako “obídeme mŕtve bunky”.

Ako už bolo spomenuté, ako prvé, čo musíme urobiť, je stabilizovať narušenie bunečného informačného metabolizmu, čo je potrebné pre proces regenerácie chemických a fyzických vlastností matrice. Za týmto účelom môžeme použiť techniku informačného, energetického pôsobenia na magnetické pole bunky pomocou META harmonizácie. Táto technika je určená k stabilizácii procesov prebiehajúcich v destabilizovanom tkanive a napomáha zmenšiť záťaž na aktívnu bunku, ktorá sa nachádza vedľa chorej bunky. Takýmto spôsobom pomáhame obísť vplyv energeticky mŕtvych buniek na informačný metabolizmus zdravých buniek.

DC harmonizácia je spôsob obnovenia synchronizovanej funkčnosti buniek ako celku.

DC (DiaCom) harmonizácia napomáha naučiť bunky správnej funkcii a následnej interakcii s inými bunkami v matrici. Keď odovzdáme chorej bunke frekvenciu zdravej bunky, môže to priniesť úpravy v jej činnosti a teda môže to viesť k jej normalizácii a obnove jej funkčnosti.