Diagnostika DIACOM

Diacom-Lite-FREQ-Utium je rezonančný skener slaboprúdových elektromagnetických polí s generátorom elektrických pulzov. Prístroj je zaregistrovaný certifikačnými orgánmi ako kombinované meracie zariadenie a bol otestovaný: bola prevedená elektromagnetická bezpečnosť pre potvrdenie, že prístroj nie je škodlivý pre okolné prostredie a je úplne bezpečný pre ľudí a zvieratá. Prístroj slúži hlavne na výskum závislosti slaboprúdových elektromagnetických kmitaní a ich vlyvu na rôzne oblasti výskytu ľudí a zvierat a ich vplyvu na ľudský organizmus. Zjednodušene povedané, jedná sa o plnú analýzu funkčného stavu ľudského tela a s tým súvisiaci výskum.

Program a zariadenie Diacom Lite Freq Utium (Troia) dokáže:

  • unikátnym systémom bodovej analýzy odhaliť a zobraziť prepojenie medzi rôznorodými skrytými patogénmi, alergénmi, ťažkými kovmi, atď
  • skenovať ľudské telo len za pomoci špeciálnych slúchadiel – neinvazívna a pohodlná metóda skenovania
  • skenovať elektromagnetické vlastnosti rôznych substancií – ako napr. vplyv liekov, ktoré užívate, na Váš organizmus
  • vykonať META harmonizáciu – program aplikovateľný na rôzne orgány a časti tela, ktorý privádza energie tela do opätovnej rovnováhy
  • vykonať DC harmonizáciu (následne po vykonaní META harmonizácie) – program aplikovateľný na rôzne orgány a časti tela, ktorý aplikuje hodnoty z energetickej tabuľky, a teda učí bunky vzájomne spolupracovať
  • zistiť potravinové intolerancie – ktoré potraviny Vám v momentálnom stave prospievajú a ktoré škodia
  • skenovať meridiány, vyhodnotiť a vyrovnať energetickú nerovnováhu – energetický stav jednotlivých meridiánov a akupunktúrnych bodov a ich vybalancovanie
  • zistiť chýbajúce vitamíny, minerály, aminokyseliny, – či už celotelovo, alebo zamerané na jednotlivé orgány
  • zistiť najvhodnejšie doplnky výživy či už celotelovo, alebo zamerané na jednotlivé orgány (zistíme na požiadanie, dané produkty nepredávame) – hlavne FinClub, Argo, StarLife, ale aj Bachove kvety, Nutrilite (Amway), Aquabionica, Energy, LR, Welltrients, Coral Club, Nutripower, Vita Max, Sibírske zdravie, Art Life, atď.

Viac o prístroji DIACOM Lite Freq Utium (Troia):

Prístroj pracuje s elektromagnetickým kmitaním veľmi nízkych frekvencií, ktoré dokážu preniesť informáciu do ľudského mozgu skôr, než človek sám niečo pocíti. Metóda NLS analýzy (Non Linear Scanning) nám umožňuje vyhodnotiť bioenergický stav každého orgánu samostatne.

Výsledky sú získané a prezentované v podobe obrázkov s topografiou ovplyvnenej oblasti a piktografickými znakmi, ktoré nám umožňujú analyzovať (energetickú) nerovnováhu v tkanivách nášho tela. Jedná sa o “zranenie” (zápal a/alebo degenerácia tkaniva), ktoré je znázornené a pomáha nám identifikovať skutočný problém.

Zariadenie je klasifikované ako biologická spätná väzba s organizmom. Softvér tohto zariadenia je definovaný ako neinvazívny, bezpečný, bezbolestný a efektívny zdroj ošetrujúcej informácie, ktorou vyzobrazuje najmenšie zmeny v organizme a teda nám poskytuje možnosť obnovy fyzickej a bioenergetickej rovnováhy.

Snažíme sa sa pomôcť ľuďom získať ich zdravie a predísť nechceným zmenám v tele použitím najpokročilejších technológií. Náš program obsahuje a poskytuje informácie o 540 anatomických častiach tela (chromozómy, orgány, bunky, atď), detailný zoznam každého problému (vírusy, baktérie, plesne, červy, atď) a spôsob ich riešenia, tak isto ako odporúčanie užívania či už bylín, homeopatie, alebo iných doplnkov pre získanie a udržanie zdravia.

Program FREQ:

Každá živá a aj chemicky neaktívna látka má svoju rezonančnú frekvenciu. Každý orgán v tele má svoju vlastnú individuálnu rezonančnú frekvenciu. Každá baktéria, vírus, parazit a pleseň majú tiež svoju vlastnú frekvenciu. Keď orgán, ako napríklad pečeň, ochorie, frekvencia zvyčajne klesne. Napríklad pľúca rezonujú na frekvencii 72 cyklov za sekundu (pojem známy ako Hertz (Hz) ). Keď sa v pľúcach rozšíri infekcia, tak sa ich frekvencia zmení a klesá o niekoľko Hertzov. Tento jav je znázornený práve pomocou piktogramov. Pokiaľ sme schopní vytvoriť rovnakú frekvenciu ako tú, ktorú majú zdravé pľúca, použitím frekvenčného generátora oscilácií, potom vieme pomôcť pľúcam opätovne obnoviť ich normálnu funkciu. Telo tak následne regeneruje a je naladené na rezonančnú frekvenciu zdravého tela. Toto je základný princíp biorezonančnej terapie.

Pokiaľ, ako ďalší príklad, vezmeme krištáľový pohár, tento má tiež svoju vlastnú rezonančnú frekvenciu a to približne 500 Hz. Keď vydáme zvuku o tej istej frekvencii, krištáľ ju absorbuje a praskne. Toto je taktiež rezonančný fenomén.

Ako sme už spomenuli, každý orgán i tkanivo majú svoju jedinečnú frekvenciu. Táto je uložená v pamäti programu a môže byť vyzobrazená na monitore v podobe grafu, ktorý ilustruje stav informačnej výmeny medzi orgánom/tkanivom a prostredím. Patologický proces má svoj vlastný osobný zoznam, ktorý je taktiež uložený v pamäti programu. Prístroj nám umožňuje určiť stav spektrálnej podobnosti so zodpovedajúcim referenčným procesom (zdravé tkanivá, tkanivá s patológiou, atď) a identifikovať najpodobnejší patologický proces rovnako ako aj smer jeho následného vývoja. Použitím kombinovaného procesu virtuálnej analýzy môžeme určiť rozdielny stav každého z týchto procesov a následne ich obnoviť.